”Hjälp till Självhjälp” får hjälp

Vi är nu inne på den nionde terminen med vårt Språk-Café som är på tisdagar klockan 10:00 – 12:30 på KFUM – Ungdomens Hus.

Ett 30-50-tal asylsökande deltager i verksamheten och ett 20-tal volontärer hjälps åt att lära ut enkla svenska ord och fraser, informerar om svenska traditioner och vardagshändelser. Varje vecka inbjuder vi dessutom till volleyboll- och fotboll- samt GYM-aktiviteter på subventionerade villkor. Utöver detta har vi igång en verksamhet som vänder sig till de som fått uppehållstillstånd. Samlingar präglade av fördjupad kunskap om vårt samhälle och vår bygd, arbetstillfällen, rättigheter och skyldigheter. Läs mer om vårt Språk-Café.

Under hösten 2018 startade vi en ”Öppet Hus-verksamhet” med olika tema som vi gett beteckningen ”Hjälp till Självhjälp”.

KFUM Jönköping har en lång erfarenhet av integrationsfrämjande insatser för flyktingar där vårt breda verksamhetsutbud blir plattformar för interkulturella möten. Satsningen ”Hjälp till Självhjälp” sätter fokus nyanländas process från flykting till integrerad samhällsmedborgare.

Våra volontärer coachar deltagarna mot större egenmakt i det svenska samhället, som att bemästra samhälleliga rutiner som jobb, utbildning, rättigheter och skyldigheter.
Föreningens Språk-Café tjänar också deltagarnas utveckling av funktionell svenska som komplement till den ordinarie SFI-utbildningen.

Projektets mål är att:

  • Skapa en trygg miljö där deltagarna lär sig vardagsrutiner på vilket vårt samhälle är byggt
  • Ge möjlighet att praktisera funktionell Svenska
  • Utveckla besöksgruppens självkänsla

Vi har erhållit ett anslag på 35 tkr från Jönköpings kommun till projektet som drivs under hösten 2018 och våren 2019.

// Ola Friberg, projektledare

Adress: KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Organisationsnr: 826000-1816
Bankgiro: 545-5852
IBAN: SE6780000008150544398444
BIC/Swift: SWEDSESS
Swish: 123 494 55 23
Telefon: 036-10 05 35
Epost: info@kfum.org
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.