Årets Elsa och Årets William

Årets Elsa: Fonden är avsedd för verksamhet för/av/med kvinnor och KFUK-arbete. Årets Elsa ska vara en person som genom sitt ledarskap inom KFUM-rörelsen i Sverige utför ett särskilt bra arbete i verksamheter som riktar sig till tjejer och unga kvinnor alternativt är en inspiration och förebild för tjejer och unga kvinnor inom KFUM-rörelsen i Sverige.

Årets William: Årets William ska vara en person som genom sitt ledarskap inom KFUM utför ett särskilt bra arbete i verksamheter som riktar sig till killar och unga män alternativt är en inspiration och förebild för killar och unga män inom KFUM-rörelsen i Sverige.

Kriterier för ansökan/nominering

Den sökande/nominerade ska vara medlem i en KFUM-förening.
I ansökan/nomineringen ska det finnas en tydlig motivering om hur den sökande/nominerade lever upp till beskrivningen av Årets Elsa/Årets William.

Respektive stipendium innefattar 10 000 kronor.
Stipendium delas alltid ut som uppmuntran för det arbete som en person utför och återrapporteras inte.
Nomineringar skickas till info@kfum.se.

Sista datum för nominering 2019 är 30 september.

Årets Elsa och William tillkännages på ROM i november.

Adress: KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Organisationsnr: 826000-1816
Bankgiro: 545-5852
IBAN: SE6780000008150544398444
BIC/Swift: SWEDSESS
Swish: 123 494 55 23
Telefon: 036-10 05 35
Epost: info@kfum.org
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.