Styrelsen informerar

KFUM Styrelsen möts varje månad eller ibland oftare vid behov.
Här kommer en kort rapport från det senaste mötet.

  • Trots tuff period 2020 är prognosen att föreningen landar i ett positivt ekonomiskt resultat för helåret.
  • Vi jobbar med höstupptakten i en ny form och lite nytt innehåll.
  • Mäklarfirman Lundin Fastigheter har nu fått försäljningsuppdraget för Skaftögården.
  • Styrelsen fick en inspirerande rapport från Vidablicks kommitté med renoveringar, lansering av spårcentral och mycket annat kul som är på gång.
  • Vi påminner om föreningens årsmöte som är planerat den 17/3 på KFUM Ungdomens Hus.
Adress: KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Organisationsnr: 826000-1816
Bankgiro: 545-5852
IBAN: SE6780000008150544398444
BIC/Swift: SWEDSESS
Swish: 123 494 55 23
Telefon: 036-10 05 35
Epost: info@kfum.org
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.