Extra Årsmöte 27/5

Kära KFUM-medlem.

Med anledning av beslut taget vid årsmötet mars 2019 avseende att påbörja en försäljningsprocess av Skaftögården kallas härmed till extra årsmöte för beslut om försäljning till föreningen Skaftögårdens Vänner.

Beslutet om att inleda en försäljningsprocess grundades i föreningens behov att fokusera resurser till en växande verksamhet på Ungdomens Hus och Vidablick. Därför har, genom LUNDIN Fastighetsbyrå, Göteborg, Skaftögården utannonserats till försäljning med stort intresse och där ett halvdussin spekulanter har varit engagerade i budgivning. En arbetsgrupp bestående av Lars Birging, ordförande KFUM Jönköping, Henrik Holm, Skaftökommitteen samt Ronny Svensson, ordförande Fastighetsbolaget, har under våren varit engagerade i processen. Senaste veckorna har även styrelsen i föreningen haft regelbundna möten i ärendet. Styrelsen har efter övervägande beslutat följande.

”KFUM Jönköping´s styrelse beslutar att rekommendera extra årsmöte att godkänna försäljning av Skaftögården till föreningen Skaftögårdens Vänner utifrån givet bud om 9 mkr samt accepterade villkor vilket även inkluderar tillägg om nyttjande av gården under en övergångsperiod om 1-2 vecka per år under maj alternativt september under en period av sju år utan kostnad.”

Vi konstaterar att Skaftögårdens vänner har formerat en förening med syfte att driva verksamheten vidare i KFUM Jönköpings anda och värderingsgrund samt i enlighet med tanken som fanns när KFUM Jönköping för 57 år sedan fick överta gården.

Första lägret genomfördes 1965 och vi ser med tillförsikt att det nu kan fortsätta i Skaftögården vänners regi.

Datum: torsdagen den 27 maj
Tid: Mingel och test av teknink 17:45 – Extra Årsmöte öppnas 18:00
Var: Via länk (Teams) – Länk och info skickas ut till anmälda deltagare i god tid innan mötet (anmäl dig nedan)
Anmälan: https://forms.gle/dhMr8YLVZ9HsMv7S8 (anmäl dig senast den 26 maj)

Ärendelista:

  1. Mötets öppnande
  2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
  3. Fastställande av dagordning
  4. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare tillika rösträknare
  5. Genomgång av möteshandlingar
  6. Behandling av till det extra årsmötet överlämnade förslag angående försäljning av Skaftögården
  7. Mötet avslutas

Kallelsen kan även läsas här i sin helhet: Kallelse & Dagordning

Möteshandlingar (se bifogade utdrag)

  • Sida 1 – Utdrag av föreningens stadgar som avser försäljning av lagfart
  • Sida 2 – Utdrag av styrelseprotokoll Nr. 1903, bilaga #1
  • Sida 3 – Utdrag av Årsmötesprotokoll 2019-03-20

Vi ser fram emot att ses den 27 maj.

Med Vänliga Hälsningar,

Styrelsen

Adress: KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Organisationsnr: 826000-1816
Bankgiro: 545-5852
IBAN: SE6780000008150544398444
BIC/Swift: SWEDSESS
Swish: 123 494 55 23
Telefon: 036-10 05 35
Epost: info@kfum.org
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.