Kyrkoreservatet Lillån är nu invigt!

Idag invigdes Växjö stifts nya kyrkoreservat Lillån som sträcker sig från Vidablicksvägen hela vägen ner till Lillån. Från Vidablicks sida är vi tacksamma för att Växjö stift långsiktigt skyddar ytterligare en del i vårt närområde.

Invigningen skedde i strålande försommarväder och själva invigningen förrättades av biskop Fredrik Modéus.

Vi ca 100 personer som närvarade fick uppleva ett omväxlande program med flera intressanta gäster bland annat berättade Mattias Magnusson, Växjö stift, om Lillån och om kyrkoreservat i allmänhet:

Svenska kyrkan är, genom prästlönetillgångarna, en av landets största förvaltare av skog. Genom att inrätta kyrkoreservat kan Svenska kyrkan skydda värdefulla naturtyper och biologiska värden. Förvaltningen av Svenska kyrkan, Växjö stifts kyrkoreservat sker enligt Svenska kyrkans grundläggande värderingar. Det innebär ett långsiktigt ansvar för att bevara skapelsens resurser och att skydda miljön. Till kyrkoreservaten är alla välkomna för rekreation, friluftsliv och för att upptäcka spännande och vackra naturmiljöer.

Lillån är särskilt värdefull för fisk och natur då det är ett av få naturliga vattendrag som mynnar ut i Vättern. Lillån hyser en stam av storvuxen öring, harr och flodnejonöga. Fåglar och däggdjur såsom strömstare, forsärla, häger och bäver finns också i området. Tillgängligheten i kyrkoreservatet är god och många stigar går genom skogen. Skogen domineras av tallskog, en del träd med en ålder av 130 år. Träden växer på sandsediment med underväxt av rönn, hassel och brakved.

Daniel Claesson berättade om KFUM och Vidablicks verksamhet, kommunen om den nya våtmarksreningen för avloppsvattnet och sportfiskarna berättade om sina olika projekt för fiskarna i Lillån.

Därefter blev vi bjudna på fika och en del aktiviteter i det nya reservatet.

IMG 20220530 174719
IMG 20220530 174653
IMG 20220530 174916
IMG 20220530 175645
IMG 20220530 180059
IMG 20220530 175029
IMG 20220530 182516
IMG 20220530 182048
IMG 20220530 181558
IMG 20220530 180603
IMG 20220530 180306
Adress: KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Organisationsnr: 826000-1816
Bankgiro: 545-5852
IBAN: SE6780000008150544398444
BIC/Swift: SWEDSESS
Swish: 123 494 55 23
Telefon: 036-10 05 35
Epost: info@kfum.org
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.