Vandring i försommartid

I bästa försommartid, lördagen den 5 juni, inbjuder vi till samling på Vidablick kl 10.00 för att tillsammans gå vår nya vandringsled över Högamon och tillbaka till Vidablick. Sträckan är 14 km och går på lättvandrade stigar men bitvis en del uppför. Räkna med minst 4 timmar i skogen. Efter halva sträckan finns enkel toalett strax ovanför Kleinafallet uppe på Högamon där både Jönköpings kommun och KFUM sedan många år har ett vindskydd med eldplats.

Läs mer om Högamonleden på denna sida.

Utrustning: kläder efter väder, bra vandringsskor och i ryggsäcken dryck och mat för två stopp. Bra att också ha med ett sittunderlag.
Välkomnatill Vidablick och till underbar natur!

Vidablicks Friluftsgrupp

Hogamonleden
Poi 12
4 1
Poi 14
Kleinafallet 2
IMG 6093
IMG 6090
Poi 19
Poi 22

Vi räknar med att de lättnader FHM aviserat från 1 juni gör det möjligt att kunna vandra tillsammans i en grupp. Om inte finns möjligheten att dela upp oss i “åttagrupper”.

Extra Årsmöte 27/5

Kära KFUM-medlem.

Med anledning av beslut taget vid årsmötet mars 2019 avseende att påbörja en försäljningsprocess av Skaftögården kallas härmed till extra årsmöte för beslut om försäljning till föreningen Skaftögårdens Vänner.

Beslutet om att inleda en försäljningsprocess grundades i föreningens behov att fokusera resurser till en växande verksamhet på Ungdomens Hus och Vidablick. Därför har, genom LUNDIN Fastighetsbyrå, Göteborg, Skaftögården utannonserats till försäljning med stort intresse och där ett halvdussin spekulanter har varit engagerade i budgivning. En arbetsgrupp bestående av Lars Birging, ordförande KFUM Jönköping, Henrik Holm, Skaftökommitteen samt Ronny Svensson, ordförande Fastighetsbolaget, har under våren varit engagerade i processen. Senaste veckorna har även styrelsen i föreningen haft regelbundna möten i ärendet. Styrelsen har efter övervägande beslutat följande.

”KFUM Jönköping´s styrelse beslutar att rekommendera extra årsmöte att godkänna försäljning av Skaftögården till föreningen Skaftögårdens Vänner utifrån givet bud om 9 mkr samt accepterade villkor vilket även inkluderar tillägg om nyttjande av gården under en övergångsperiod om 1-2 vecka per år under maj alternativt september under en period av sju år utan kostnad.”

Vi konstaterar att Skaftögårdens vänner har formerat en förening med syfte att driva verksamheten vidare i KFUM Jönköpings anda och värderingsgrund samt i enlighet med tanken som fanns när KFUM Jönköping för 57 år sedan fick överta gården.

Första lägret genomfördes 1965 och vi ser med tillförsikt att det nu kan fortsätta i Skaftögården vänners regi.

Datum: torsdagen den 27 maj
Tid: Mingel och test av teknink 17:45 – Extra Årsmöte öppnas 18:00
Var: Via länk (Teams) – Länk och info skickas ut till anmälda deltagare i god tid innan mötet (anmäl dig nedan)
Anmälan: https://forms.gle/dhMr8YLVZ9HsMv7S8 (anmäl dig senast den 26 maj)

Ärendelista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Genomgång av möteshandlingar
 6. Behandling av till det extra årsmötet överlämnade förslag angående försäljning av Skaftögården
 7. Mötet avslutas

Kallelsen kan även läsas här i sin helhet: Kallelse & Dagordning

Möteshandlingar (se bifogade utdrag)

 • Sida 1 – Utdrag av föreningens stadgar som avser försäljning av lagfart
 • Sida 2 – Utdrag av styrelseprotokoll Nr. 1903, bilaga #1
 • Sida 3 – Utdrag av Årsmötesprotokoll 2019-03-20

Vi ser fram emot att ses den 27 maj.

Med Vänliga Hälsningar,

Styrelsen

KFUM Summercamp 2021

Summercamp på KFUM är ett dagläger där du varvar din passion med andra spännande aktiviteter. Lägret arrangeras från tisdag till fredag med fyra aktivitetspass per dag + lunch. Förra årets läger blev en succé och många familjer och deltagare har efterfrågat en repris.

Utöver roliga aktiviteter och nya vänner vill vi under Summercamp utveckla och träna framtidens ledare. Vi vill skapa ett läger där både våra unga ledare och lägrets deltagare ser vikten av ett värdegrundsbaserat ledarskap där alla deltagare känner sig sedda och bekräftade under hela veckan!

Varje deltagare väljer en inriktning i anmälan. Inriktningen kommer att fylla två av fyra pass per dag. Resterande pass kommer att vara andra testa-på aktiviteter som vi hoppas deltagaren tycker är spännande.

Läs mer om Summercamp och anmäl dig på den här sidan.

Spårcentralen offfciellt invigd!

Då vi ville hålla oss till restriktionerna hade vi inte gått ut och annonserat invigningen. Vi hoppades därmed att det inte skulle bli en alltför stor samling av människor utan mer en intern samling för oss som jobbat med spåren under de sex månader projektet pågått.

Vidablick och Backamo friluftsområde omfattar: Vidablickspåret 1,5 km, Furuvikspåret 3 km, Domsanspåret 5 eller 7 km, Tjuvanabbenspåret 4,3 km (del av Lillåleden), Högamonleden 14 km samt en promenadslinga runt Domsands naturreservat 1,6 km. Dessutom passerar Norra Sigfridsleden genom Vidablick. Du kan läsa mer om varje spår på den här sidan.

Speciellt inbjudna gäster var Lisa Bergström och Lena Claesson från Jönköpings kommuns samt Åse Thomasson från Habo kommun. Sort tack till dessa tre för det fina arbete de har gjort med spår och spårcentral. Stort tack även till Vidablicks personal, Evert och Daniel, samt till Vidablicks Friluftsgrupp och dess nätverk.

Vi började med information och servering av kaffe, bulle, korv vid den nya ännu inte invigda spårcentralen.

Åse och Lena klippte tillsammans av bandet som förklarade spårcentralen invigd. Lisa och Åse gav även en gåva i form av krusbärsbuskar som kan planteras i anslutning till spårcentralen. Vidablick tackar och bugar, nu kanske det blir krusbärspaj till våra lägerdeltagare 🙂

Efter Invigningen blev det promenad på Domsandspåret för de som så ville.

IMG 20210429 115423
IMG 20210429 113204
IMG 20210429 113621
IMG 20210429 123419
IMG 20210429 123329
IMG 20210429 124611
IMG 20210429 124508
IMG 20210429 124654
IMG 20210429 124659

Stipendium för unga filmskapare

Är du en ung filmskapare som vill använda din kreativitet för att stärka ungas röst i samhället? Sök KFUM Sveriges filmstipendium!

KFUM Sverige har alltid verkat för att stärka ungas röster, inflytande och möjligheter i samhället. Sedan 2019 arbetar vi aktivt med medvetna satsningar på ungt filmskapande. Vi har producerat dokumentärfilm i Togo och coachat unga i att använda film för att porträttera sin vardag.

Som nästa steg lanserar vi nu ett filmstipendium. Vi vet att det finns massor med unga talanger och filmintresserade därute, både inom KFUM-rörelsen och utanför. Vi vet också att dessa talanger inte alltid får möjlighet att ta plats. Det vill vi ändra på.

Stipendiet vänder sig till alla unga filmskapare i Sverige som genom sitt skapande vill stärka ungas röst i samhället och sätta fokus på ungas engagemang för en fredlig och hållbar samhällsutveckling. Stipendiet kan sökas av alla under 30 år och riktar sig både till dig som håller på med film och till dig som är nybörjare. Totalt två stipendier på vardera 25 000 kr kommer att delas ut.

Intresserad? Läs mer här och skicka in din ansökan senast 30 maj. Tveka inte att höra av dig till Vsevolod om du har några frågor eller vill bolla filmidéer!

Arbetsdag på Vidis 14/4

Hejsan!

Du har säkert redan fått information om det pågående renoveringsarbetet som är på gång i huvudbyggnaden och Friluftsgruppen har i dagarna färdigställt de fem vandring/promenad-spår/leder som planerats och planeringen inför sommarens olika läger är i full gång. Efterfrågan på lägerplatser är stor.

Vi inbjuder på nytt till en arbetsdag på Vidablick. Denna gång är det några platser på området som vi tänkt att snygga till. Avsikten är att vi dessutom ska sätta upp front-brädor på de nya parkeringsplatserna vid sporthallen. Arbetsuppgifter finns det gott om för såväl män som kvinnor. Ta sällskap och kom med.

Vi tar pandemin på allvar och kommer organisera oss så att vi håller avstånd.

Välkommen till Nätverksträff onsdagen den 14 april klockan 10.00 – 14.00
10.00 Vi delar upp oss i arbetsgrupper (pandemi-storlek)
Vi jobbar på
11.15 Fika med Friluftsmacka
Vi jobbar vidare
13.45 Avslutning med korvgrillning

Välkomna till en arbetsdag fylld av arbetsuppgifter och härlig gemenskap.

Vidablicks Friluftsgrupp

KFUM Care

KFUM STARTAR KFUM CARE FONDEN
Styrelsen upprättar i samband med årsmötet 2021 en ny fond i föreningen som kommer kallas KFUM Care fonden.
Syftet med fonden är att KFUM Jönköping i samarbete med olika partners årligen vill uppmuntra och stötta interna eller externa initiativ, projekt eller förebilder som enligt KFUM:s mål och värderingar gjort en hedervärd insats med fokus på att stärka den sociala hållbarheten i vår stad, region eller internationellt.

Läs mer om KFUM CARE på denna sida.

Kick-off med dansen

Dags för kick off VT-21
Som vanligt erbjuder vi en kick off inför terminen. På söndag den 21 februari mellan kl. 12.30-17.00 bjuder vi på ett smakprov av vårens kurser.

På grund av restriktioner är det endast elever födda -02 eller senare som kan vara med denna gång.

För att hålla koll på antalet deltagare behöver du anmäla att du kommer genom att skriva namn, födelseår samt vilka klasser du vill prova på till: kfumstudioinmotion@gmail.com

Styrelsen informerar

KFUM Styrelsen möts varje månad eller ibland oftare vid behov.
Här kommer en kort rapport från det senaste mötet.

 • Trots tuff period 2020 är prognosen att föreningen landar i ett positivt ekonomiskt resultat för helåret.
 • Vi jobbar med höstupptakten i en ny form och lite nytt innehåll.
 • Mäklarfirman Lundin Fastigheter har nu fått försäljningsuppdraget för Skaftögården.
 • Styrelsen fick en inspirerande rapport från Vidablicks kommitté med renoveringar, lansering av spårcentral och mycket annat kul som är på gång.
 • Vi påminner om föreningens årsmöte som är planerat den 17/3 på KFUM Ungdomens Hus.

Lägerbokningen öppnar 8 februari

Den 8:e februari kl. 12:00 öppnar vi upp för årets lägerbokningar. Vi hoppas du är sugen på att komma till oss i sommar, vi längtar! Som det är nu hoppas vi innerligt att det, likt förra året, går att genomföra trygga och säkra läger.

Vi håller er uppdaterade med information kring läget. För mer info om respektive läger och anmälan  se denna sida.

Adress: KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Organisationsnr: 826000-1816
Bankgiro: 545-5852
IBAN: SE6780000008150544398444
BIC/Swift: SWEDSESS
Swish: 123 494 55 23
Telefon: 036-10 05 35
Epost: info@kfum.org
Följ oss på:
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.