Ledarutbildningen Mary

KFUM Sverige inbjuder till ledarutbildning för KFUMare!
Den 24 september – 2 oktober arrangeras ledarskapsutbildning Mary i Helsingfors, Finland. Mary är det fjärde steget i KFUMs utbildningspaket och syftar till att stärka det personliga ledarskapet.
Utbildningen vänder sig till alla aktiva ledare, förtroendevalda och anställda inom KFUM-rörelsen. Sista anmälningsdag är 5 juni.
Mer information om utbildningen finns här: https://bit.ly/36qChot

Stipendium för unga filmskapare

Är du en ung filmskapare som vill använda din kreativitet för att stärka ungas röst i samhället? Sök KFUM Sveriges filmstipendium!

KFUM Sverige har alltid verkat för att stärka ungas röster, inflytande och möjligheter i samhället. Sedan 2019 arbetar vi aktivt med medvetna satsningar på ungt filmskapande. Vi har producerat dokumentärfilm i Togo och coachat unga i att använda film för att porträttera sin vardag.

Som nästa steg lanserar vi nu ett filmstipendium. Vi vet att det finns massor med unga talanger och filmintresserade därute, både inom KFUM-rörelsen och utanför. Vi vet också att dessa talanger inte alltid får möjlighet att ta plats. Det vill vi ändra på.

Stipendiet vänder sig till alla unga filmskapare i Sverige som genom sitt skapande vill stärka ungas röst i samhället och sätta fokus på ungas engagemang för en fredlig och hållbar samhällsutveckling. Stipendiet kan sökas av alla under 30 år och riktar sig både till dig som håller på med film och till dig som är nybörjare. Totalt två stipendier på vardera 25 000 kr kommer att delas ut.

Intresserad? Läs mer här och skicka in din ansökan senast 30 maj. Tveka inte att höra av dig till Vsevolod om du har några frågor eller vill bolla filmidéer!

Årets Elsa och Årets William

Årets Elsa: Fonden är avsedd för verksamhet för/av/med kvinnor och KFUK-arbete. Årets Elsa ska vara en person som genom sitt ledarskap inom KFUM-rörelsen i Sverige utför ett särskilt bra arbete i verksamheter som riktar sig till tjejer och unga kvinnor alternativt är en inspiration och förebild för tjejer och unga kvinnor inom KFUM-rörelsen i Sverige.

Årets William: Årets William ska vara en person som genom sitt ledarskap inom KFUM utför ett särskilt bra arbete i verksamheter som riktar sig till killar och unga män alternativt är en inspiration och förebild för killar och unga män inom KFUM-rörelsen i Sverige.

Kriterier för ansökan/nominering

Den sökande/nominerade ska vara medlem i en KFUM-förening.
I ansökan/nomineringen ska det finnas en tydlig motivering om hur den sökande/nominerade lever upp till beskrivningen av Årets Elsa/Årets William.

Respektive stipendium innefattar 10 000 kronor.
Stipendium delas alltid ut som uppmuntran för det arbete som en person utför och återrapporteras inte.
Nomineringar skickas till info@kfum.se.

Sista datum för nominering 2019 är 30 september.

Årets Elsa och William tillkännages på ROM i november.

Resan till ROM – 28 september

Lördag 28 september kommer ”Resan till ROM” till Jönköping.

Resan startade 24 april i Stockholm och slutdestinationen är ROM (KFUM rörelsens Riksombudsmöte) i Örebro 8-10 november.

Det är ett arrangemang som KFUM Sverige gör tillsammans med lokala föreningar och Sensus, sysftet är att ta pulsen på rörelsens strategi ”WHAT WE WANT” och lyfta fram och inspireras till ett internationellt arbete i lokala föreningen.

Passa på och var med på den här dagen – så får du som ung ledare, anställd eller styrelseledamot mycket inspiration och kunskap om hur vi går från vision till verklighet.

Program
09:00 Frukost med inledning om KFUMs syfte och mål
10:00 What we want – Vad och varför
11:00 Internationell workshop – KFUM Jönköpings internationella visioner – Hur kan man jobba internationellt som lokal förening?
12:00 Mat & Prat
13:00 Inspirera och inspereras – Panelsamtal om What We Want
14:00 Aktivitet med KFUM Vidablick
15:00 Frukt och kaffe
15:30 Öppet samtal om hur vi förverkligar våra drömmar och visioner – What We Want
16:30 Sammanfattning
17:00 Eftersnack med tilltugg

Plats: KFUM Ungdomens Hus, Huskvarnavägen 38, 55454 Jönköping
Anmälan till: lena@kfum.org senast 25 september

World YMCA submits statement to the UN

”As part of our efforts to better represent the voice of young people at the United Nations, World YMCA has issued an official statement for the ECOSOC High-Level Segment 2019. As a global movement serving young people in urban and rural communities all over the world, YMCA is connected to the needs and challenges young people face every day. This creates both a responsibility and a duty for YMCA to work towards making those voices better heard.

With a strong message of inclusion and equal treatment of young people, World YMCA will also attend the ECOSOC High-Level Segment and High-Level Political Forum in New York City from July 9-18.

World YMCA’s statement to the ECOSOC High-Level Segment 2019

World YMCA is a global youth organisation active in 120 countries with a reach of over 58 million young people across the world. For 175 years we have been supporting and empowering young people in building more resilient, inclusive and sustainable communities.

Active in 12,000 communities worldwide, YMCA is working with young people every day giving us unprecedented knowledge of the challenges they face, as well as the potential solutions. Our world is changing faster than our capacity to adapt to it. But while some people have a good starting point to thrive, many do not. Millions live in a world of poverty, inequality, natural disasters, violence and persecution.

We are increasingly concerned about the level of exclusion and hate speech towards minorities, religious groups, refugees and immigrants, which lead to millions feeling less secure and having an uncertain future. As we have just recently seen in Sri Lanka and Christchurch, hate speech and lack of common acceptance and understanding can also lead to extreme violence and radicalisation.

We believe everyone should feel safe no matter where they worship, who they love, how they look or where they come from. Our world becomes more peaceful and just when we build bridges between people, faiths, cultures, and we solve our differences through peaceful dialogue and reconciliation.

Social exclusion is very often linked to economic exclusion and increased inequalities. In a world where automation puts millions of jobs at risk, we cannot afford to allow inequality to keep rising. The “Future of Work” may mean more jobs for highly-skilled people, but it may also mean fewer opportunities for those who did not have access to education and to the job market. We run the risk of having millions of young people becoming part of a “class of the useless”, while only a few will have increased access to resources, technology and the social services of the future. We must not allow that to happen. In order to mitigate this, we need to invest more in social safety nets and lifelong education, in civic engagement and financial literacy programmes, in order to build the fundamental skills for understanding today’s increasingly complex world.

Climate change is also quickly becoming a new factor of exclusion. The world should now decide together with young people how we will take care of the planet which they will inherit. As millions of young people around the world marched this year to ask for action on climate change, the world needs to be bold in listening to those voices. We need to treat young people as an equal stakeholder and not only listen, but also ensure they have sufficient rights to influence decision-making processes.

We urge Member States and Civil Society to work together more in the spirit of SDG 17 – Partnerships for the Goals to advance a global agenda of social inclusion, tolerance and peaceful co-existence and to intensify their efforts towards creating a society where everyone can feel safe, empowered and included.”

SDG 17 goals

 

What We Want

1844 startade George Williams Young Men’s Christian Association, YMCA, en tillflykt från det hårda livet på gatan och ett alternativ till att döva sina sorger på krogen. 1855 startade Mary Jane Kinnaird och Emma Robarts Young Women’s Christian Association, YWCA, för att stärka kvinnor som kom ensamma till London för att arbeta, att själva förändra förutsättningarna för sina liv. Organisationernas ambition att möta sociala behov och öppenheten som korsade sociala klasser var något unikt för sin tid. Genom historien har vi mött ungas aktuella behov. Vi har kämpat för att ge unga en möjlighet att växa till sin fulla potential oavsett rådande omständigheter. Vårt uppdrag är rotat i en kristlig värdegrund som betonar kärlek och förlåtelse och som slår fast alla människors lika värde och gemenskap i respekt och förståelse.

Vi har alltid försökt möta de utmaningar som unga har stått inför och det kommer vi att fortsätta göra så länge vi heter KFUM. Vi är en stor rörelse. Vi gör mycket varje dag. Men för att kunna göra det bättre och samla kraft för att hantera de stora utmaningar unga står inför behöver vi rikta vår energi. Det handlar inte om att göra helt annorlunda. Det handlar om att jobba mer medvetet och inriktat. Det handlar om vad som är viktigt nu. Det handlar om What We Want.

Här står vi nu

Vår omvärld:
● En värld som präglas av polarisering. Olikheter och motsatser lyfts fram istället för likheter, möten över gränser och dialog.
● Ett ojämställt samhälle där tjejer och killar har och får olika förutsättningar och möjligheter.
● Ökande klyftor och ojämlik makt – trots ökade möjligheter för unga människor är det bara vissa som får det bättre. Det spelar roll vem du är, vart du bor och vilken bakgrund du har.
● En engagerad och medveten generation av unga människor. Dock står många unga utanför föreningslivet.

Vår rörelse:
● En 150 år ung och resursstark ungdomsrörelse
● En gräsrotsrörelse som finns över hela världen
● En bredd av verksamheter över hela världen.
● Vi kan mötesplatser!

Därför fokuserar vi nu på

Inkludering
KFUM ska bli en inkluderande rörelse. Rörelsen ska byggas och ledas av fler erfarenheter och bakgrunder än idag.

Jämställdhet
KFUM ska bli bra på jämställdhet. Rörelsen pratar om och har verktyg för ett jämställt föreningsliv.

Identitet och makt
KFUM ska vara en förebild i samhället kring att medvetandegöra och stärka unga människor i att våga söka, uttrycka och stå upp för sin egen och andras identitet.

För att kunna nå dit vi vill måste KFUM utveckla hur vi gör vår verksamhet genom att ta mer plats tydligare leva och stå upp för våra värderingar och arbeta mer och smartare tillsammans.

Då skapas en generation unga som:

  • Tror på och verkar för dialog och möten mellan människor och över gränser
  • Är fria från ojämlika maktstrukturer och kan utvecklas till sin fulla potential
  • Tror på sig själva och är trygga i sina värderingar och sin identitet.
  • Har makt och inflytande över sin omvärld

Och då kan den unga generationen skapa ett samhälle som:

präglas av likheter, möten över gränser och dialog skapas av människor med olika bakgrunder och erfarenheter är inkluderande och jämställt bygger på unga människors behov och åsikter.

KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7

YMCA firar 175 år

Världen största ungdomsrörelse, YMCA, firar 175 år med ett stort internationellt ungdomsevent i staden där allt en gång började med George Williams 1844.

Välkomna till London 4-8 augusti 2019! Var med och fira vår 175:e födelsedag.

”Join us at YMCA 175 in 2019, the global youth event that will be a springboard for global change, for unity and celebration”

Du kan anmäla dig på den här sidan.

Adress: KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Organisationsnr: 826000-1816
Bankgiro: 545-5852
IBAN: SE6780000008150544398444
BIC/Swift: SWEDSESS
Swish: 123 494 55 23
Telefon: 036-10 05 35
Epost: info@kfum.org
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.