Skip to content KFUM Jönköping logga
Sök

Våra Fokusområden

Fysisk och mental hälsa | Social hållbarhet | Värdegrundsbaserat ledarskap

Fysisk och Mental hälsa

Behovet av en mötesplats som prioriterar och håller uppe bästa möjliga förutsättningar för fysisk och mental hälsa i alla åldrar är större och viktigare än någonsin!

KFUM:s mål är därför att skapa en verksamhet och kultur som värnar om och stärker den fysiska och mentala hälsan. Den fysiska hälsan stärker vi genom att uppmuntra och skapa god tillgänglighet och bästa möjliga utrymme för hälsofrämjande träning.

Den mentala hälsan förebygger vi genom att ge utbildning och kunskap in i verksamheten och dess ledare. Vi förebygger mental hälsa hos men ger även stöd till de som upplever psykisk ohälsa.

Social hållbarhet

KFUM Jönköping är idag en meningsfull och trygg mötesplats för alla människor, oavsett bakgrund eller förutsättningar.

Föreningens ledare och personal möter dagligen de behov som finns idag i vårt samhälle genom att skapa trygghet, vara närvarande förebilder och ge en meningsfull fritid. Vår roll som barn och ungdomsförening är att helhjärtat och utan fördomar göra allt vi kan för att skapa en utvecklande miljö. Alla får möjligheten att i en trygg och tillgänglig miljö vara delaktiga och bekräftas till att nå sin fulla potential.

Det är KFUM:s mål att ge ett starkt bidrag till en socialt hållbar stad och region

Den Sociala hållbarheten stärks och utvecklas även genom KFUM Care Fonden som har sitt syfte och mål att vara med och förverkliga sociala meningsfulla visioner och idéer. KFUM Care uppmuntrar initiativ som bygger social hållbarhet.

Värdegrundsbaserat Ledarskap

Vi tror på ett ledarskap som är med och lyfter och stärker enskilda individer till att hitta sin potential och förmåga.

Vi ser och bekräftar individen. Vi vaskar fram guldet och potentialen i individer. Vi är närvarande som ledare och ger trygghet. Vi ger förtroende och delegerar ansvar. I KFUM Jönköping brinner vi för att ge alla oavsett ålder och bakgrund möjligheten att hitta sin potential och meningsfulla uppgift.

Vi tror på allas förmåga att vara med att bidra, leda, stärka och utveckla vår förening och därigenom bygga ett socialt hållbart samhälle.