Skip to content KFUM Jönköping logga
Sök

Om KFUM Jönköping

Värdegrund och Idé

Om oss

KFUM Jönköping är en del av en världsomspännande rörelse som brukar räknas som världens största ungdomsrörelse, med ca 70 miljoner medlemmar. Verksamheterna skiljer sig åt, men allt bygger på samma ideologiska idé – att utveckla och stärka unga människor i deras personliga utveckling.

Vi är en del av KFUM Sverige, en nationell rörelse med ca 60 000 medlemmar.

KFUM Jönköping leds av en huvudstyrelse, ett kansli och sektionsgrupper. Vi är många som är inblandade i föreningens fastigheter, verksamheter och visionsarbete.

Vår vision

Genom ord och handling visa att vi tror på ungas förmåga och potential. Vi skapar en trygg och stimulerande mötesplats som ger unga en meningsfull vardag och en tro på sin framtid!

Triangeln

Triangeln står för kroppen, själen och anden. Det betyder med andra ord:

 • Att vi uppmuntrar till fysisk aktivitet för att ta vara på sin kropp.
 • Att genom passioner, intressen och talanger hitta sin identitet och bli stärkt som individ.
 • Att man inspireras av vår kristna profil. Att i ord och handling ge förtroende, uppmuntran, förlåtelse och kärlek ses som den självklara grunden i vår förening. Det skall finnas utrymme att diskutera och fördjupa sig i existentiella frågor som tro, moral och etik.

Värdegrund

Vi bygger vår värdegrund på uppmuntran, förtroende, ansvar och öppenhet. Värdegrunden är ledande verktyg för ledarna i KFUM verksamheten.

 • Uppmuntran
  Att ge uppmuntran förändrar och lyfter enskilda individer men stärker också stärker hela sammanhang.
 • Förtroende
  När andra ser problem vill vi ge förtroende. Vi drivs av att mobilisera positiva krafter och locka fram det bästa i ungdomar.
 • Ansvar
  Ansvar bygger självkänslan och lyfter fram människans inneboende kraft.
 • Öppenhet
  Vår verksamhet är en öppen och transparent mötesplats. Vi är inte heller rädda för det som är nytt och okänt, vi vill ständigt förbättra våra metoder och lära oss nya saker.

Vår idé

 • Vi tror på demokratin och alla människors lika värde. Det är inskrivet i våra stadgar, både på riks- och lokal nivå!
 • KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Eller snarare Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för all vår verksamhet, både i Sverige och i hela världen.
 • Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara olika aktiviteter inom KFUM.