Mötesplats – Ungdomens Hus

Mötesplats – Ungdomens Hus

KFUM – ”Mötesplats Ungdomens Hus” har tidigare haft sin bas i ett ”Språkcafé” med verksamhet varje tisdag. Nu, sedan hösten 2021 har verksamheten övergått till att vara ett ”Internationellt
Fik” med samlingar en gång i månaden.

Det ”Internationella Fiket” är en del av KFUM:s Integrationsverksamhet och syftar till att välkomna nysvenskar och andra svenskar in i en föreningsmässig gemenskap samt vara till hjälp med introduktionen i det svenska samhället.

Våra samlingar genomförs på bestämda datum en gång per månad mellan klockan 16.00 och 19.00. Verksamheten drivs som ett ”öppet hus” och man kan som besökare (och volontär) delta/medverka så mycket man kan eller vill. Jobb, barnpassning, transporter, familje-situation och boendeadress är saker som påverkar möjligheten att delta.

”Internationella Fik-kvällar” planeras under våren 2022 vid följande tillfällen klockan 16.00-19.00;

18 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj.

Aktiviteter och Arrangemang.

Utöver det ”Internationella Fiket” inbjuds besökarna även till andra aktiviteter och arrangemang. Intervallen på dessa samlingar är också cirka en gång i månaden. Innehållet vid dessa samlingar varierar efter säsong och besökarnas intresse. Val av aktivitet görs under Fik-kvällarna; Exempel på aktiviteter; HV-match, Bowling, Konsert, Vidablick, Studiebesök, Skogspromenader mm.

Volontärsamlingar.

För att supporta de volontärer som påtagit sig uppdrag som ”fadder” för någon enskild person, genomför vid två tillfällen per termin särskilda volontärsamlingar med inriktning på information om samhällsfrågor som berör besöksgruppen. Volontärerna har också möjlighet att med varandra stämma av och uppdatera sig i sakfrågor. Vid tillfällen då så bedöms lämpligt tas hjälp av utomstående sakkunniga.

Mer information – kontakta; Ola Friberg 0766 14 53 83, Benita Josefsson, 0703 77 35 73
Kontaktperson; Ola Friberg

 

Adress: KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Organisationsnr: 826000-1816
Bankgiro: 545-5852
IBAN: SE6780000008150544398444
BIC/Swift: SWEDSESS
Swish: 123 494 55 23
Telefon: 036-10 05 35
Epost: info@kfum.org
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.