Projekt Mötesplats

Språk-Café-verksamhet på KFUM Ungdomens Hus med Språkträning, Sömnad, Matlagning, Fika, Idrottsträning och Gym. Tisdagar 10:00 – 12:30 är nu inne på sin tionde termin.

Under året genomförs 40 tisdagssamlingar som brukar samla cirka 20 volontärer och 30-50 deltagare. Verksamheten är i huvudsak förlagd till lediga lokaler i KFUM Ungdomens Hus.

Deltagarna i verksamheten är i asylsökande som har sitt boende anvisat av Migrationsverket. Flertalet kommer från anläggningarna Centria och Tokeryd men också från centrala lägenheter i Jönköping som Migrationsverket hyr.

Verksamheten är i huvudsak varit uppbyggd på Språkträning där deltagarna tillsammans med volontärer sitter vid mindre bord och prövar ”enkla svenska ord och uttryck”. Vår inriktning metodmässigt är präglad av ”dialog och samtal” vilket skapar närhet och trygghet och kommer därmed också att beröra de problem som de asylsökande upplever till vardags.

Utöver samlingarna på tisdagar genomförs Temakvällar med inriktning på de som fått uppehållstillstånd. Successivt slussas deltagare in i KFUM Jönköpings ordinarie verksamheter. För de idrottsliga verksamheterna Volleyboll, Bordtennis, Fotboll, och Gym har visats störst intresse. De asylsökande och de med uppehållstillstånd deltar också vid andra samlingar som KFUM erbjuder.

KFUM Jönköping erhåller bidrag för att täcka del av uppkomna kostnader. Bidrag erhålls från Jönköpings Kommun Kultur/Fritid samt från Jönköpings Kommuns Integrationsanslag. Smålands-idrotten har tilldelat KFUM Integrationsbidrag för den idrottsliga verksamheten. Även företag och privatpersoner sponsrar verksamheten.

Ett 50-tal aktiva personer står till projektets förfogande som volontärer vars aktiva deltagande är en ”spegel” av det engagemang som finns för verksamheten i projektet. Ett flertal volontärer har också ett stort eget engagemang som ”fadder” för enskilda personer.

Projektets paroll; ”Ingen kan hjälpa alla – men alla kan hjälpa någon” har inneburit att KFUM Jönköping blivit en Mötesplats och ett andra hem för de människor som till vardags saknar allt. En Mötesplats präglad av; ”Människors lika värde, Stor Omtanke, Generositet, Värme och Kärlek”.

Ola Friberg / samordnare

Kontaktperson; Ola Friberg  Tel. 0766 – 14 53 83

Adress: KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Organisationsnr: 826000-1816
Bankgiro: 545-5852
IBAN: SE6780000008150544398444
BIC/Swift: SWEDSESS
Swish: 123 494 55 23
Telefon: 036-10 05 35
Epost: info@kfum.org
Följ oss på:
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.