Social Hållbarhet

KFUM Jönköping är idag en meningsfull och trygg mötesplats för alla människor, oavsett bakgrund eller förutsättningar.

Föreningens ledare och personal möter dagligen de behov som finns idag i vårt samhälle genom att skapa trygghet, vara närvarande förebilder och ge en meningsfull fritid. Vår roll som barn och ungdomsförening är att helhjärtat och utan fördomar göra allt vi kan för att skapa en utvecklande miljö. Alla får möjligheten att i en trygg och tillgänglig miljö vara delaktiga och bekräftas till att nå sin fulla potential.

Det är KFUM:s mål att ge ett starkt bidrag till en socialt hållbar stad och region

Den Sociala hållbarheten stärks och utvecklas även genom KFUM Care Fonden som har sitt syfte och mål att vara med och förverkliga sociala meningsfulla visioner och idéer. KFUM Care uppmuntrar initiativ som bygger social hållbarhet.

Adress: KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Organisationsnr: 826000-1816
Bankgiro: 545-5852
IBAN: SE6780000008150544398444
BIC/Swift: SWEDSESS
Swish: 123 494 55 23
Telefon: 036-10 05 35
Epost: info@kfum.org
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.