Triangelklubben

Triangelklubben i Jönköping

Jönköping Y’s Men’s Club har nu bytt namn till Triangelklubben.

Under senare delen av 2016 valde ”Y-klubben” i Jönköping att i fortsättningen bedriva sin verksamhet under namnet Triangelklubben i Jönköping. Vi kommer i princip att arbeta på samma sätt som i den tidigare klubben som startade 1961.

Konsekvensen av övergången är att vi nu är en fristående lokal klubb som inte längre tillhör Y’s Men International.

Vi är en på kristen tro och kristna värderingar baserad klubb, som verkar för kamratskap mellan människor av olika trosinriktningar. Klubben är självständig men ser sig som en stödklubb till KFUM-rörelsen lokalt och internationellt. Vi är 56 medlemmar – både kvinnor och män.

Vi samlas för lunchmöten minst två gånger i månaden då vi lyssnar på intressanta föredragshållare. Kl. 12.30 träffas på Restaurang Guvernören Jönköping, där vi äter vår lunch i restaurangen, följd av dagens program vanligen mycket aktuella föredrag eller kåserier. Dessutom gör vi intressanta studiebesök och arbetar med olika aktiviteter, som ger oss möjlighet att stötta KFUM ’s arbete för barn och ungdomar.

Kom gärna med på en lunch som ”testgäst”. Du hittar oss vid bord reserverade i klubbens namn.

Luncherna hålls om inte annat anges på Restaurang Guvernören. Start kl. 12.30 då vi äter lunch vid reserverade bord. Program sker ca kl. 13.00-13.15 i särskild lokal. Ta gärna med gäster! Obs: Maten blir billigare med FC-kortet.

Aktuellt program hittar du här.

Kontaktperson

Ordförande: Anders Jepsson
Tel: 070 814 78 33

Adress: KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Organisationsnr: 826000-1816
Bankgiro: 545-5852
IBAN: SE6780000008150544398444
BIC/Swift: SWEDSESS
Swish: 123 494 55 23
Telefon: 036-10 05 35
Epost: info@kfum.org
Följ oss på:
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.