Triangelklubben

Triangelklubben i Jönköping

Tidigare Jönköping Y’s Men’s Club har nu namnet Triangelklubben.

Under senare delen av 2016 valde ”Y-klubben” i Jönköping att i fortsättningen bedriva sin verksamhet under namnet Triangelklubben i Jönköping. Vi kommer i princip att arbeta på samma sätt som i den tidigare klubben som startade 1961.

Vi är en på kristen tro och kristna värderingar baserad klubb, som verkar för kamratskap mellan människor av olika trosinriktningar. Klubben är självständig men ser sig som en stödklubb till KFUM-rörelsen lokalt och internationellt. Vi är fler än 60 medlemmar – både kvinnor och män.

Vi samlas för lunchmöten minst två gånger i månaden, då vi lyssnar på intressanta föredragshållare. Normalt träffas vi Kl. 12.30 på Restaurang Guvernören Jönköping, där vi äter vår lunch, följd av dagens program som vanligen är mycket aktuella föredrag eller kåserier. Dessutom gör vi intressanta studiebesök, en vår och höstresa. Hitintills har vi före pandemin arbetar med olika aktiviteter, som ger oss möjlighet att stötta KFUM ’s arbete ekonomiskt till förmån för barn och ungdomar.

Kom gärna med på en lunch. Ring eller sänd e-post till undertecknad kontaktperson så kan vi upplysa om vårt aktuella program!.

Kontaktpersoner hösten 2021:

Ordförande: Bo Rybrand – 070 554 42 82
Sekreterare: Birgitta Svensson – 076 767 14 17
Kassör: Lars-Åke Larsson – 072 717 02 14
Ledamot: Göran Elm – 070 346 86 24, Krister Torkelsson – 070 554 81 49
Klubbmästare: Barbro Larsson – 070 508 74 90

Klicka på länken nedan för att se aktuellt terminsprogram.

Program ht 2021 sammanfattning[11914]

Adress: KFUM Ungdomens Hus
Huskvarnavägen 38
554 54 Jönköping
Organisationsnr: 826000-1816
Bankgiro: 545-5852
IBAN: SE6780000008150544398444
BIC/Swift: SWEDSESS
Swish: 123 494 55 23
Telefon: 036-10 05 35
Epost: info@kfum.org
Följ oss på:
Observera att vi är en, ej momspliktig, idéell förening och du kan därför inte dra av moms från våra priser.